Applicants should email their resume and cover letter to  

Natalia Reshetova. [Natalia@finestonepartners.com]